Shipy - Dijital Ödeme Çözümleri

Kullanım Koşulları
1. İşbu “SHIPY Kullanım Koşulları” kapsamında kullanılan aşağıdaki ifadeler, yine aşağıda belirtilen anlamları taşıyacaktır:

a)SHIPY: SHIPY Dijital Ödeme Çözümleri

b)Koşullar: işbu “SHIPY Kullanım Koşulları”

c)Site: SHIPY tarafından işletilmekte olan www.shipy.net alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi, mobil web sitesi ve mobil uygulamalar

d)Kullanıcı: herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla Site’ye giriş yapan bütün gerçek kişiler

e)Gizlilik Politikası: Site’de erişilebilen ve işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası

2. Kullanıcı, Site’ye giriş gerçekleştirdiği andan itibaren, Site’den yararlandığı sürenin uzunluğuna bakılmaksızın, Koşullar’da yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

Koşullar’da yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen Kullanıcı, Site üzerindeki girişini sonlandırmak zorundadır.

Kullanıcı; Koşullar’ı açıkça okuyup anladığını, Site’yi ancak bu Koşullar’a uyarak kullanabileceğini, bu Koşullar’a aykırı davrandığı takdirde bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve SHIPY’nin, işbu Koşullar’a uygun davranılmaması sebebiyle doğacak bütün zararlarını kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Site’nin herhangi bir alanında, üçüncü kişiler tarafından sağlanan veya yayınlanan her türlü yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerikten dolayı, bu içerikler açısından yer sağlayıcı konumunda olan SHIPY’nin, SHIPY çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan bilgilerin, görsel ve işitsel imgelerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

SHIPY, üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4. SHIPY, Site üzerinde hiçbir ürün satışı gerçekleştirmemekte, sadece Site kullanıcılarının kendilerine ait ürünleri satabilmeleri için elektronik ticaret ortamı sunmaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun m.9 uyarınca; aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan SHIPY’nin site üzerinde satılan ürünleri kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

SHIPY, Site’de yer alan hiçbir ürünün satışını veya teslimatını gerçekleştirmemekte, Kullanıcı’ya hiçbir ürüne yönelik herhangi bir garanti veya taahhüt vermemektedir.

5. Kullanıcı, Site üzerinde sadece hukuka uygun ve/veya suç içermeyen işlemler gerçekleştireceğini, hukuka aykırı ve/veya suç içeren hiçbir eylem gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı’nın, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, SHIPY tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararlarından SHIPY sorumlu değildir.

7. Kullanıcı; SHIPY’e ait gizli bilgilere/ticari sırlara erişim sağlayamaz, değiştiremez, bozamaz, kopyalayamaz ve hiçbir şekilde kullanamaz.

8. Kullanıcı; fikri mülkiyet hakları SHIPY’e ait olan öğeleri izinsiz olarak hiçbir ticari ve şahsi amaçla kullanmayacağını, kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini ve herhangi bir şekilde umuma iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; fikri mülkiyet hakları SHIPY’e ait olan öğeleri değiştiremez, kopyalayamaz, satamaz, ticari amaçlarla kullanamaz, farklı mecralarda umuma iletemez.

9. Kullanıcı; Site üzerinde tersine mühendislik yapmayacağını, Site üzerindeki yazılımların kaynak kodunu çıkarmayacağını, Site’nin sunucularına erişmeye ve/veya sunuculardaki verilere zarar vermeye çalışmayacağını, aksi takdirde hakkında Türk Ceza Kanunu m.243 ve 244 uyarınca suç duyurusu dahil olmak üzere her türlü yasal yola başvurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. SHIPY, dilediği zaman Site üzerinde sunulan hizmetlerde, Site’nin kullanımında veya Site’nin arayüzünde değişiklikler yapabilir.

11. SHIPY, Site üzerinden, SHIPY'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, herhangi bir web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler veya ürünler hakkında SHIPY'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. SHIPY’e ait olmayan internet siteleri Koşullar kapsamında olmayıp, SHIPY, Kullanıcı’nın bu internet siteleri üzerinde uğrayabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

12. SHIPY; dilediği zaman Site’yi Kullanıcı’nın kullanımına kapatabilir veya Site üzerinde sunulan hizmetlere son verebilir. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın SHIPY’den herhangi bir talebi olamaz.

13. SHIPY, teknik sorunlar nedeniyle Site’de oluşabilecek kesintilerden dolayı Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

14. Site üzerinde, Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım, ilgili Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin kendi düşünceleri olup, SHIPY’nin bu üçüncü kişilerin yorumları ve düşüncelerine ilişkin herhangi bir yönlendirmesi, taahhüdü, onayı vs. bulunmamaktadır.

15. SHIPY, Kullanıcı ile ilgili bilgileri, işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası’nda öngörülen şartlar dahilinde kullanabilir veya üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Kullanıcı, Site’de erişilebilen ve işbu Koşullar’ın ayrılmaz parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. SHIPY Koşullar’ı istediği şekilde değiştirebilir veya Koşullar’a geçici olarak son verebilir. SHIPY’nin Koşullar’da değişiklik yapması halinde, değişiklik tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar açısından yeni Koşullar uygulanır.

17. İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından doğan her türlü ihtilafta Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18. İşbu Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan, Site’ye giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.